Skip to main content

Posts

Featured

Thông báo cuộc thi vẽ minh họa sách “Người nối nghiệp chân chính”

THÔNG BÁO CUỘC THI VẼ MINH HOẠ SÁCH “NGƯỜI NỐI NGHIỆP CHÂN CHÍNH” Nhờ sự ủng hộ của các bạn (và có thể nhờ cả vía ngầu lòi của nhân vật Ninh tổng), số sách “Người nối nghiệp chân chính” của lần xuất bản đầu tiên đã bán gần hết. Để chuẩn bị cho lần tái bản sắp tới với hình thức mới mẻ hơn, Hiên nhà của Julia (thường gọi tắt là Hiên nhà) phát động cuộc thi vẽ tranh minh hoạ cho tác phẩm. Sau đây là thể lệ chi tiết:   THỜI GIAN Thời gian nhận bài dự thi: từ 31/01/2023 đến hết ngày 31/03/2023. Bài dự thi được đăng trên trang facebook Hiên nhà của Julia, trong thời gian từ 02/02/2023 - 02/04/2023. Thời gian chấm giải: 04/04/2023 - 09/04/2023. Kết quả sẽ được công bố vào ngày: 10/04/2023. YÊU CẦU - Chủ đề: minh họa cho tiểu thuyết “Người nối nghiệp chân chính” (nhân vật, tình tiết, chi tiết câu chuyện trong sách…) - Đối tượng tham gia: bất cứ độc giả nào đủ 18 tuổi trở lên đã đọc “Người nối nghiệp chân chính”. - Bài dự thi có thể là tranh đơn lẻ hoặc theo bộ nhiều tranh. - Bài dự thi cần phả

Latest Posts

Người nối nghiệp chân chính - Chương 88 (truyện ngoài lề)

Thông báo bán sách "Người nối nghiệp chân chính"

Người nối nghiệp chân chính - Chương 87

Người nối nghiệp chân chính - Chương 86